“Jan Smit heeft zich volstrékt belachelijk gemaakt”

Jan Smit heeft opnieuw voor ophef gezorgd. Niet alleen heeft hij zichzelf ‘belachelijk gemaakt’, er zou ook een onderzoek worden ingesteld. Wat is er aan de hand?

Evert Santegoeds lijkt zich alsmaar meer te ergeren aan Jan Smit en zijn rol in het Songfestival. De Privé-baas haalt zwaar uit naar de zanger…

Jan Smit zat in de selectiecommissie die Mia en Dion aanwees als de Nederlandse inzending en als commentator bij de eerste halve finale ging Jan Smit volledig door het dak door hun prestatie ‘loepzuiver’ te noemen. Evert Santegoeds reageert hard…

In de Strikt Privé-podcast haalt Evert Santegoeds zwaar uit naar Jan Smit waar ‘geen zinnig woord uitkwam’ en die zich ‘volstrékt belachelijk’ maakte door het te hebben over een ‘loepzuivere’ prestatie. Evert wil ook een financiële doorlichting. Dreigen er problemen voor Jan Smit?

Evert Santegoeds wil een Woo-verzoek indienen om te achterhalen hoeveel belastinggeld Jan Smit opstrijkt voor ‘een weekje Liverpool’. 

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van showbizz365.nl

Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.

Related Posts